System Bankowości Internetowej SBI


Zarządzaj własnym rachunkiem przez Internet

Wygoda i bezpieczeństwo

Informujemy, że dostawcą naszych rozwiązań jest:

Korzyści:
- całodobowe sprawdzanie sald rachunków  i dostępnych środków
- wykonywanie przelewów do ZUS, Urzędów Skarbowych i innych organów podatkowych
- wykonywanie przelewów tradycyjnych
- zakładanie zleceń stałych i poleceń zapłaty
- drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji
- prosty i przyjazny interfejs użytkownika zapewniający wygodne poruszanie się po systemie
- maksymalny poziom bezpieczeństwa
- dodawanie, edytowanie, usuwanie listy odbiorców
- otwieranie lokat terminowych
- brak opłat miesięcznych za korzystanie z bankowości internetowej
- brak opłat za wydanie tokena
- sprawdzanie historii rachunku


Zbiór dobrych praktyk korzystania z bankowości elektronicznej
Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej
Instrukcja użytkownika
Instrukcja filtrowania adresów IP
Cyberbezpieczeństwo