System Bankowości Internetowej SBI


Wygoda i bezpieczeństwo


Informujemy, że dostawcą naszych rozwiązań jest:


Bank Spółdzielczy w Łańcucie  oferuje swoim klientom dostęp do rachunku bankowego za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. System ten umożliwia zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach.

Korzyści:
- całodobowe sprawdzanie sald rachunków  i dostępnych środków
- wykonywanie przelewów do ZUS, Urzędów Skarbowych i innych organów podatkowych
- wykonywanie przelewów tradycyjnych
- zakładanie zleceń stałych i poleceń zapłaty
- drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji
- prosty i przyjazny interfejs użytkownika zapewniający wygodne poruszanie się po systemie
- maksymalny poziom bezpieczeństwa
- dodawanie, edytowanie, usuwanie listy odbiorców
- otwieranie lokat terminowych
- brak opłat miesięcznych za korzystanie z bankowości internetowej
- brak opłat za wydanie tokena


Zbiór dobrych praktyk korzystania z bankowości elektronicznej
Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej
Instrukcja użytkownika
Instrukcja filtrowania adresów IP
Cyberbezpieczeństwo