Kredyt „Czyste Powietrze” już dostępny w Naszym BankuCelem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Kredyt i dotację możesz uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne systemy ogrzewania spełniające określone normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi. Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w programie priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.
 

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

 • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

 • pompa ciepła powietrze/woda

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze

 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 • kocioł gazowy kondensacyjny

 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)

 • kocioł olejowy kondensacyjny

 • kocioł na węgiel

 • kocioł zgazowujący drewno

 • kocioł na pellet drzewny

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

 • ogrzewanie elektryczne

 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła

 • ocieplenie przegród budowlanych

 • stolarka okienna

 • stolarka drzwiowa


Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.


W programie można uzyskać dotację do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł

 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym


O kredyt może ubiegać się max. 4 Wnioskodawców. Jeden z Wnioskodawców – przyszły Beneficjent dotacji musi spełniać warunki programu określone dla Beneficjentów.

Po więcej szczegółów zapraszamy tutaj. 
 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów