Informacja na temat zmian w funkcjonowaniu kart płatniczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Łańcucie od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

- dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A. pod numerem 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce sprzedażowej Banku Spółdzielczego w Łańcucie oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

- wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa - pod nazwą Verified by Visa; MasterCard - pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

- wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku BPS S.A. zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łańcucie.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w placówce sprzedażowej Banku  aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

- wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

- podać numer PESEL;

- wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności: - aktywować zabezpieczenie 3D Secure, - zmieniać kod PIN, - zastrzegać kartę.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.  

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą pracownicy Banku Spółdzielczego w Łańcucie.    


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów