Płacę i odbieram - za każdą płatność kartą VISA! 

"Płacę i odbieram"

Otwórz konto w Banku Spółdzielczym w Łańcucie, dobierz do niego kartę Visa i odbieraj 1 zł, a nawet 2 zł za każdą płatność kartą lub telefonem!

Uczestnikiem Promocji może być osoba pełnoletnia, która spełni łącznie następujące warunki Promocji:

  • w okresie Promocji złoży wniosek lub zawrze umowę o dowolną kartę Visa wydawaną klientom detalicznym, z zastrzeżeniem, że nie będzie to karta wydana w miejsce karty utraconej, skradzionej lub zastrzeżonej w okresie trwania Promocji,
  • zarejestruje Kartę wydaną zgodnie z zasadami Promocji na stronie www.mojbank.pl/pio, uzupełniając wszystkie wymagane dane w formularzu rejestracyjnym,
  • podczas rejestracji na stronie www.mojbank.pl/pio, zapozna się z Regulaminem Promocji i zaakceptuje jego postanowienia.


Uczestnik za transakcje dokonane Kartą w czasie trwania Promocji, otrzyma Premię Promocyjną w wysokości:

  • 1 PLN (jednego złotego) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną w sklepie stacjonarnym przy użyciu zarejestrowanej w Promocji Karty,
  • 2 PLN (dwóch złotych) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną Kartą w sklepie stacjonarnym, jeśli była ona transakcją mobilną z wykorzystaniem jednego z portfeli mobilnych (Google Pay, Apple Pay, Fitibit Pay, Garmin Pay),
  • 2 PLN (dwóch złotych) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną Kartą, jeśli była on transakcją internetową,

Regulamin promocji Płacę i odbieram


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów