Wydłużenie terminu ważności kart płatniczych
Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.11.2022 r. nowo wydawane oraz odnawiane karty debetowe (płatnicze) będą posiadały wydłużony termin ważności wynoszący 60 miesięcy (5 lat).

Ważność kart płatniczych wydanych do dnia 01.11.2022 r. pozostaje bez zmian i jest zgodna z informacją zawartą na awersie danej karty.

W związku z powyższymi zmianami, dokonano również zmian w regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych obowiązujących w Banku.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów