Zebranie Grup Członkowskich 2016Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia Członków Banku o Zebraniach Grup Członkowskich w 2016 roku, które odbędą się wg. poniższego harmonogramu:
 


Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2016 roku

                                                      Dla miejscowości

               Lokal

   Termin

   Godzina


Gać, Ostrów, Mikulice, Wolica, Białoboki, Dębów

Klub „GACANKA"
 w Gaci


11.05.2016 r.


    10:00

 

Białobrzegi, Budy Łańcuckie Prawe i Lewe, Korniaktów Północny i Południowy, Dębina, Wola Dalsza

Budynek Oddziału Banku w Białobrzegach11.05.2016 r.

  

    16:00


Łańcut, Albigowa, Kosina, Rogóżno, Głuchów, Sonina, Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz, Czarna, Krzemienica, Med. Głogowska, Med. Łańcucka, Zalesie, Pogwizdów, Dąbrówki, Przeworsk, Sietesz, Markowa, Wola Mała, Wola Dalsza,


  BS Łańcut12.05.2016 r.

 

    15:00

 

HandzlówkaŚwietlica w Centrum Kultury w Handzlówce10.05.2016 r.     15:00


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2015 roku.
  5. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli z dnia 10.06.2015 r. i z dnia 23.09.2015 r..
  6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
  7. Przyjęcie wniosków Grupy Członkowskiej
  8. Zamkniecie obrad.
     

Zgodnie z § 37 ust. 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie Zebranie Grupy Członkowskiej  jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu. 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów