Zmiana kolejności przycisków logowania w bankowości internetowej

W systemie bankowości internetowej, w przypadku logowania z kodem SMS, zmieniony został układ przycisków na ekranie logowania.

Jako podstawowy (zielony) prezentowany jest przycisk [Zaloguj i dodaj do zaufanych]. Pozwala on zalogować się w systemie i jednocześnie zezwolić na kolejne logowania z aktualnie używanego komputera (systemu operacyjnego) i przeglądarki internetowej bez używania kodu SMS. Użycie innej przeglądarki internetowej lub zmiana wersji dotychczas używanej spowodują, że kod SMS znów będzie wymagany.

Autoryzacja zleceń kodem SMS jest wymagana niezależnie od urządzenia zaufanego.

Jeżeli użytkownik bankowości internetowej chce wrócić do potwierdzania logowań kodem SMS, może w każdej chwili usunąć urządzenie zaufane. Wykonujemy to, po zalogowaniu się do bankwości internetowej w menu: Ustawienia -> Urządzenia zaufane i klikamy Usuń.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów