Zmiana w transakcjach kartami zbliżeniowymi.Informujemy o wprowadzeniu dodatkowego zabezpieczenia transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego.
Limit kumulatywny ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN (30 zł dla kart Visa PayWave oraz 50 zł MasterCard PayPass ) poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN.
Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł zliczanych przez system w tle, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana (oczywiście jeśli karta jest aktywna, środki dostępne oraz PIN poprawny).
Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.
Limity będą automatycznie ustawione dla kart zbliżeniowych. Klient nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności w związku z wprowadzeniem limitu kumulatywnego. Nie ma możliwości samodzielnego określania i zmiany wysokości tego limitu. Limit nie dotyczy naklejki zbliżeniowej, ponieważ nie można jej wprowadzić do czytnika terminala płatniczego.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów