Zmiana zasad autoryzacji transakcji w bankowości elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że 5 maja 2019 roku  weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.

Ponadto, od dnia 14 września 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Łańcucie nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika w bankowości elektronicznej (dotyczy Tokena RSA wyświetlającego kod autoryzacyjny). Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Klienta lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Od 14 września 2019 r. Bank nie będzie stosował jako środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej Tokena RSA wyświetlającego kod autoryzacyjny. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej lub powiadomienia push - Token MAA jako aplikacja zainstalowana na telefonie.  Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej  będzie musiał posiadać  urządzenie  mobilne (np.  telefon  komórkowy,  tablet) z krajowym numerem telefonu.

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z Tokena RSA wyświetlającego kod autoryzacyjny mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 13 września 2019 r. włącznie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby w trakcie najbliższej wizyty w Banku (lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.) złożyli Państwo wniosek o zmianę sposobu autoryzacji na mToken Asseco MAA lub SMS autoryzacyjny.

Zgodnie z zapisami ustawy, najpóźniej z dniem 14 września 2019 r., będziemy zmuszeni zablokować możliwość autoryzowania transakcji przy pomocy Tokena RSA, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości autoryzacji dyspozycji i brakiem dostępu do bankowości elektronicznej przez Klientów, którzy logują się przy pomocy Tokena RSA.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku pod numerami telefonów 17 225 87 08 lub 17 225 87 09.  

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów