Gwarancje KFGNa podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Łańcucie może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.


W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy na okres do 31 grudnia 2023 r.:

 • maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu,
 • maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów obrotowych wynosi 75 miesięcy, a dla kredytów inwestycyjnych 120 miesięcy,
 • stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.


Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji > TUTAJ

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
 • forma pomocy: pomoc de minimis,
 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN,
 • opłata prowizyjna: 0% do 31 grudnia 2023 r.,
 • okres gwarancji:
  - 75 miesięcy dla kredytów obrotowych,
  - 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów