Gwarancje KFG


We współpracy z BPS S.A. na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Łańcucie może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Od 1 maja 2024 r. podstawowe parametry gwarancji KFG są następujące:

 • forma pomocy: pomoc de minimis
 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej)
 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych
 • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 5 mln PLN,
 • okres gwarancji:
  - 60 miesięcy dla kredytów obrotowych
  - 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową każdorazowo wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK
 • stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0.5%
 • opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi


Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji > TUTAJ
 Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów