Polecenie wypłaty - przelew transgraniczny SEPA

POLECENIE WYPŁATY oraz PRZELEW REGULOWANY I PRZELEW SEPA

- zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych  
  prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Łańcucie

- szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji
  Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO,

- otrzymywanie przekazów z zagranicy - dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT- owego Banku - „POLUPLPR" pieniądze kierowane
  są bezpośrednio do Banku za pośrednictwem systemu SWIFT, EuroELIXIR lub SORBNET-EURO,

- przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta
  prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku
  krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w/w krajów,

- przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,
  Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady
  Systemu Polecenia Przelewu SEPA,

- indywidualne negocjowanie kursów walut - przy kwotach od równowartości 20.000,00 PLN,

- w przypadku przelewów transgranicznych Bank współpracuje również w zakresie przekazów z siecią Western Union,

 Wykaz banków - uczestników SEPA

Do pobrania: Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym
 

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów