Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Łańcucie określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Łańcucie
Informacja Banku Spółdzielczego w Łańcucie wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe
Informacje podlegające ujawnieniom Banku Spółdzielczego w Łańcucie


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 2015-2018

strony internetowe rzeszów