PSD2


Co to jest PSD2?

PSD2
(ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta, mogą świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF).

Dla Klientów dyrektywa PSD2 to:

 • szybciej rozpatrywane reklamacje

 • zmniejszenie odpowiedzialności Klienta za nieautoryzowane transakcje

 • zmiany metod realizacji płatności zagranicznych

 • otwarta bankowość

1. DOKUMENTACJA INTERFEJSU SPECJALNEGO

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 przygotowaliśmy specjalny interfejs, umożliwiający dostęp do rachunków płatniczych, weryfikację dostępności środków i inicjowanie transakcji  uprawionym do tego podmiotom TPP.

Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1.

1.1. Streszczenie dokumentacji technicznej interfejsu specjalnego

Wstęp

Prezentujemy Państwu interfejs API utworzony zgodnie z Dyrektywą usług płatniczych (PSD2), którego celem jest udostępnienie bezpiecznego i łatwego w użyciu zestawu usług finansowych udostępnianych przez Bank. Prezentowany interfejs jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.

Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS. Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami.

Implementacja zawiera usługi z domeny:

 • AIS (Account Information Service) – zestaw usług udostępniających informacje na temat rachunków Klienta,
 • PIS (Payment Initiation Service) – usługi umożliwiające inicjowanie płatności,
 • CAF (Confirmation of the Availability of Funds) - usługi potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym Płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.

Interfejs    udostępniony jest   dla   wszystkich    certyfikowanych   TPP  (Third   Party  Provider) - podmiotów uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

Lista usług

AUTH

AIS

CAF

PIS

 • authorizationCode
 • authorize
 • token

 • deleteConsent
 • getAccount
 • getAccounts
 • getHolds
 • getTransactionDetail
 • getTransactionsCancelled
 • getTransactionsDone
 • getTransactionsPending
 • getTransactionsRejected
 • getTransactionsScheduled
 • getConfirmationOfFunds

 • bundle
 • cancelPayments
 • cancelRecurringPayment
 • domestic
 • EEA
 • getBundle
 • getPayment
 • getRecurringPayment
 • nonEEA
 • recurring
 • tax

1.2. Dokumentacja techniczna interfejsu specjalnego

Jeśli potrzebują Państwo dokumentacji technicznej prosimy o kontakt – wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia na adres mailowy: TPP@bslancut.pl. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP bezpłatnie udostępnimy dokumentację techniczną interfejsu.

TPP_Zamówienie.docx

2. ŚRODOWISKO TESTOWE SANDBOX

Dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy specjalne środowisko testowe Sandbox. Odwzorowuje ono funkcjonalność bankowości elektronicznej dostępnej dla naszych Klientów. Dzięki temu już teraz mają Państwo możliwość  przeprowadzenia  testów integracji interfejsu  specjalnego z własnymi systemami.

Dostęp do środowiska testowego mogą mieć tylko uprawnione podmioty TPP. Dlatego prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zamówienia na adres mailowy: TPP@bslancut.pl. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP udostępnimy adres  Sandobox.

TPP_Zamówienie.docx

3. ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE

Od dnia 13.06.2019 roku dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy środowisko produkcyjne dla interfejsu specjalnego.

Dostęp do środowiska produkcyjnego znajduje się pod adresem url https://bslancut-psd2.cui.pl

4. INFORMACJE SERWISOWE

4.1. Zgłoszenia przeszkód w dostępności interfejsu

Zależy nam na dobrej współpracy i rozszerzeniu oferty dla naszych Klientów o innowacyjne, ułatwiające życie produkty finansowe. Dlatego też, jeśli w fazie testów integracyjnych napotkają Państwo na przeszkody – prosimy o przekazanie informacji. Dołożymy wszelkich starań, aby te problemy rozwiązać.

Wypełniony formularz zgłoszenia problemu proszę przesłać na adres mailowy: TPP@bslancut.pl. Odpowiemy w najszybszym możliwym terminie, po uprzedniej weryfikacji uprawień TPP.

TPP_Zgłoszenie problemu.docx

4.2. Przerwy serwisowe

Systemy bankowości elektronicznej, środowisko testowe Sandbox, jak również docelowy interfejs produkcyjny wymagają cyklicznych prac serwisowych. Wiążą się one z krótkim brakiem dostępu do danych zarówno dla TPP jak i naszych Klientów. Informację o planowanych przerwach serwisowych będziemy publikować na tej stronie z wyprzedzeniem.

5. RAPORTY

Na naszej stronie internetowej będziemy publikować kwartalne raporty wydajnościowe interfejsu specjalnego dla TPP i bankowości internetowej, z której korzystają nasi klienci.

Raport dostępności API PSD2 za okres: 14.12.2019 - 13.03.2020

Raport dostępności API PSD2 za okres: 14.03.2020 - 13.06.2020

Raport dostępności API PSD2 za okres: 14.06.2020 - 13.09.2020

Raport dostępności API PSD2 za okres: 14.09.2020 - 13.12.2020

Raport dostępności API PSD2 za okres: 14.03.2021 - 13.06.2021

Raport dostępności API PSD2 za okres: 14.06.2021 - 13.09.2021

Raport dostępności API PSD2 za okres: 14.09.2021 - 13.12.2021

Raport dostępności API PSD2 za okres: 14.12.2021 - 31.12.2021Raport dostępności API PSD2 za okres: 01.01.2022 - 31.03.2022
Raport dostępności API PSD2 za okres: 01.07.2022 - 30.09.2022Raport dostępności API PSD2 za okres: 01.10.2022 - 31.12.2022Raport dostępności API PSD2 za okres: 01.01.2023 - 31.03.2023Raport dostępności API PSD2 za okres: 01.04.2023 - 30.06.2023Raport dostępności API PSD2 za okres: 01.07.2023 - 30.08.2023Raport dostępności API PSD2 za okres: 01.10.2023 - 31.12.2023


Raport dostępności API PSD2 za okres: 01.01.2024 - 31.03.2024


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów