Władze Banku

Zarząd Banku
Spółdzielczego w Łańcucie:
Szczepan Kozłowski    - Prezes Zarządu
Grażyna Wróbel           - Wiceprezes Zarządu
Barbara Sudoł              - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Łańcucie:
Stanisław Dzień      - Przewodniczący RN
Julian Kłosowski    - Z-ca Przewodniczącego RN
Teresa Nycz            - Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Lenar        - Członek Rady Nadzorczej
Jan Pelc                  - Członek Rady Nadzorczej
Jan Balawender     - Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Kluz       - Członek Rady Nadzorczej
Edward Ulman       - Członek Rady Nadzorczej

   


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów