Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Łańcucie określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

Szczegółowe informacje dot. Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
Informacja Banku Spółdzielczego w Łańcucie wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo Bankowe.