Kredyt Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 3 stycznia 2023 roku wprowadził nową edycję Programu „Czyste Powietrze”.

Korzyści związane ze zmianami dotyczą przede wszystkim zwiększenia maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tym z tzw. kompleksową termomodernizacją oraz kwot dotacji dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia, podniesienia progów dochodowych dla beneficjentów kwalifikujących się do poszczególnych części programu. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Programu pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Kredyt i dotację możesz uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne systemy ogrzewania spełniające określone normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Wymień piec, ociepl dom i skorzystaj z dotacji!Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.Warunki kredytu
 

 • Wysokość kredytu do 150.000 PLN

 • Okres kredytowania od 1 do 120 miesięcy

 • Brak prowizji na udzielenie 

 • Możliwość skorzystania z zabezpieczenia Gwarancją BGK w ramach EFPG

Oblicz ile dofinansowania możesz uzyskać KALKULATOR DOTACJI


Co mogę sfinansować Kredytem Czyste Powietrze


Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.


Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

 • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarkę drzwiową i okienną,

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • mikroinstalację fotowoltaiczną (wyłącznie w przypadku wymiany, zakupu i montażu źródła ciepła),

 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).


Kto może skorzystać z kredytu i dotacji?


Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.


W programie można uzyskać dotację do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.


Jeden z Wnioskodawców – przyszły Beneficjent dotacji musi spełniać warunki programu określone dla Beneficjentów.


Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 135 tys. zł

 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy: 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

O kredyt może ubiegać się max. 4 Wnioskodawców.  Jeden z Wnioskodawców – przyszły Beneficjent dotacji musi spełniać warunki programu określone dla Beneficjentów.


Kredyt "Czyste Powietrze" z gwarancją EFPG


Gwarancja udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.


 Parametry gwarancji:

 • Zakres gwarancji - do 80% kwoty kredytu,

 • Maksymalna kwota kredytu - 150 000 PLN,

 • Maksymalna kwota gwarancji - 120 000 PLN,

 • Maksymalny okres kredytu - 144 miesiące (12 lat),

 • Maksymalny okres gwarancji 147 miesięcy (12 lat+ 3 miesiące),

 • Prowizja dla BGK - brak.


Gwarancją może zostać objęty kredyt, z którego co najmniej 95 proc. kwoty kredytu będzie wykorzystane na koszty kwalifikowane określone w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Pozostałe 5 proc. kwoty kredytu może być wykorzystane na koszty, które także są niezbędne do realizacji celu kredytu.


Aby uzyskać gwarancje należy:

 • złożyć w banku kredytującym wnioski o: dotację z programu priorytetowego Czyste Powietrze, kredyt, gwarancję wraz z oświadczeniem małżonka (jeśli jest wymagane),

 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji i kredytu bank kredytujący sporządza umowę kredytu, której warunki muszą uwzględniać przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji m.in. w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji została przeniesiona na Kredytobiorcę. 
   

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,9368% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 20 000,00 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy; spłata w równych 59 ratach (58 rat po 464,00 zł i ostatnia rata wyrównująca 426,81 zł); oprocentowanie kredytu: 13,12% w stosunku rocznym – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,12% wg stanu na dzień 20.07.2022 r.) i marży Banku w wysokości 6,00%, przy skorzystaniu z zabezpieczenia Gwarancją EFPG. Całkowita kwota do zapłaty 27 338,81 zł, w tym całkowity koszt kredytu 7 338,81 zł (prowizja 0,00 zł, koszt zabezpieczenia EFPG 0,00 zł, odsetki 7 338,81 zł). Kalkulacja dokonana na dzień 20 lipca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu jest uzależnione od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów