Uniwersalny kredyt Hipoteczny

Uwolnij zamrożony kapitał!
Uniwersalny kredyt hipoteczny spełnia marzenia!


SPECJALNIE DLA CIEBIE:

 • na dowolny cel
 • nie wymaga udokumentowania wydatków
 • długi okres kredytowania, nawet do 180 miesięcy
 • kwota kredytu do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku
 • korzystne oprocentowanie
 • niska prowizja 1,50%
 • minimum formalności
 • szybka decyzja kredytowa
 • raty dopasowane do Twoich możliwości
 • wypłata kredytu w sposób najdogodniejszy dla Ciebie
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu
 • możliwość spłaty kredytu w ratach równych lub malejących
 • dla kredytu przyjmuje się zabezpieczenie w postaci hipoteki

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,8426% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 zł. (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 40% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 10,95% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,85%) i marży Banku w wysokości 4,10%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), okres kredytowania: 180 miesięcy, spłata w równych 179 ratach (178 rat po 2 276,00 zł i ostatnia rata wyrównująca 2 206,40 zł). Całkowity koszt kredytu 210 553,40 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 207 334,40 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 000,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 410 553,40 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego „UKH” na dzień 21 lipca 2022 r.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów