Zastrzeganie kart
W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie w Infolinii BPS (+48 86 215 50 50)

  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)

  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA

  • osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Łańcucie

  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA


W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów