Zastrzeganie kart


W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:
 

- telefonicznie w Infolinii BPS (+48 86 215 50 50)

- telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)

- telefonicznie w dowolnym centrum VISA

- osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Łańcucie

- osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku,
która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

 

 

 


 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów