Kredyt MÓJ DOM


Zamieszkaj w wymarzonym domu! 
Kredyt Mój Dom


Korzyści:

 • szybka decyzja kredytowa
 • brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku
 • oprocentowanie ustalane indywidualnie - zgodnie z tabelą oprocentowania produktów bankowych 
 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania - do 25 lat
 • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału - do 24 miesięcy
 • spłata w ratach równych lub malejących
 • atrakcyjna oferta ubezpieczeń


Przeznaczenie kredytu:

 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • zakup działki budowlanej
 • budowa domu jednorodzinnego
 • modernizacja lub wykończenie nieruchomości
 • spłata kredytu udzielonego przez inny bank na w/w cele


Warunki udzielenia:

 • dla kredytu przyjmuje się zabezpieczenie w postaci hipoteki

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,5736% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów); wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 9,04% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,85%) i marży Banku w wysokości 2,19%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.); okres kredytowania: 300 miesięcy, spłata w równych 299 ratach (298 rat po 1 686,00 zł i ostatnia rata wyrównująca 1 800,64 zł). Całkowity koszt kredytu 306 447,64 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 304 228,64 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 000,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 506 447,64 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmiana stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na dzień 21 lipca 2022 r.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów