Pol – Konto

Pracujesz
Jesteś emerytem lub rencistą
Otrzymujesz świadczenia
Ten rachunek ułatwi Ci życie.

Rachunek  Oszczędnościowo–Rozliczeniowy POL-konto otwierany jest dla osób fizycznych. Konto zapewnia sprawne zarządzanie osobistymi finansami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz zarządzania nimi.

Korzyści:
- 0 zł za otwarcie rachunku
- 0 zł od wpłat i wypłat
- 0 zł za wydanie karty płatniczej
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
- możliwość korzystania z usług internetowej bankowości elektronicznej
- realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty
- możliwość uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku Pol-Konto
- możliwość korzystania z karty VISA Classic Debetowa, VISA Classic payWave, MasterCard
- możliwość aktywacji usługi SMS BANK

Warunki otwierania konta:
- przedłożyć dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport
- podpisać umowę ( pracownicy banku wyjaśnią wszelkie wątpliwości i pomogą przy wypełnianiu dokumentów.

Informujemy o możliwości złożenia w Banku Spółdzielczym w Łańcucie przez Posiadacza rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, terminowej lokaty oszczędnościowej pisemnego polecenia dokonania po swojej śmierci wypłaty osobom wskazanym w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym (przodkom w linii prostej, czyli rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd.), zstępnym (potomkom w linii prostej, czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty (nie dotyczy rachunków wspólnych, osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku. Maksymalna wysokość wypłaty z tego tytułu może wynieść dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny
Kontakt
przez www

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie


Bank Spółdzielczy w Łańcucie
 
 (17) 225 87 08 – rachunki
   (17) 225 87 09 – rachunki

Filia Podzwierzyniec
 
 
(17) 225 06 11
Oddział w Białobrzegach
 
 
(17) 224 58 22
Oddział w Gaci
   (16) 641 14 80
Punkt Obsługi Kasowej w Albigowej
   (17) 226 71 20
Punkt Obsługi Klienta w Handzlówce
   (17) 226 41 19
Punkt Obsługi Klienta w Kosinie
 
  (17) 225 07 35
Punkt Obsługi Klienta w Kraczkowej
  
(17) 226 68 41

 

Skontaktuj się
z nami za pomocą formularza kontaktu.

 

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 2015-2018

strony internetowe rzeszów