Informacja w sprawie zakończenia Programu Tarcza Finansowa PFR

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZW0JU – informacja w sprawie zakończenia Programu


Informujemy, że z dniem 31 lipca 2020 r. zakończono przyjmowanie nowych wniosków o subwencję finansową w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR.

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorcy, którzy kwalifikują się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będą mogli nadal złożyć w trybie indywidualnym (po uzyskaniu zgody PFR) ponownie wnioski celem otrzymania subwencji.

Dodatkowo PFR zapewnia, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniającej wnioski zostaną przeanalizowane, a Przedsiębiorcy otrzymają stosowne odpowiedzi. Rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji będzie odbywać się bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do Programu.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów