Nowa Bankowość Internetowa Asseco EBPNOWA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ASSECO EBP


Szanowni Państwo, informujemy, że wspólnie z naszymi dostawcami finalizujemy, prowadzone w ostatnich miesiącach, intensywne prace nad udoskonaleniem aktualnej bankowości elektronicznej.

Nowa bankowość internetowa EBP to nowoczesne rozwiązanie dla klientów detalicznych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, w którym wprowadzone zostaną dodatkowe funkcje i udogodnienia ułatwiające zarządzanie finansami, co w znacznym stopniu zwiększy Państwa komfort i wygodę użytkowania. Ponadto odświeżona zostanie szata graficzna systemu wpływająca na przejrzystość prezentowanych danych.

Procesy logowania i autoryzacji w nowej bankowości nie ulegną zmianom.

Najważniejsze funkcjonalności nowej platformy

Zarządzanie rachunkami

  • Dostęp do bieżących informacji o wszystkich rachunkach w Banku (rachunek bankowy, lokaty, kredyty inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym).
  • Przegląd wyciągów bankowych, historii zleceń i operacji z możliwością ich wyszukiwania.


Obsługa dyspozycji płatniczych

  • Realizacja krajowych zleceń płatniczych.
  • Obsługa zleceń stałych, płatności odroczonych, płatności masowych, listy płac i zbiorczych płatności.
  • Obsługa płatności zagranicznych.


Obsługa dyspozycji lokat terminowych

  • Realizacja dyspozycji zakładania lokat, przegląd aktualnych umów lokat, predefiniowanie zapadalności lokat na określone rachunki bankowe.


Obsługa złożonych schematów akceptacji

  • Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.


Integracja z systemami finansowo-księgowymi

  • Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.


O terminach i szczegółach wprowadzanych zmian będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach za pośrednictwem bankowości oraz na naszej stronie internetowej.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów