Rodzinny Kapitał Opiekuńczy


 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
 

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. miesiąca.

Nowe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:


Bank Spółdzielczy w Łańcucie umożliwia składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 lutego 2022 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, Klient wybiera zakładkę „Program 300/500 Plus”, a następnie wniosek, który chce złożyć, w tym przypadku Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów