Ustawowe wakacje kredytowe
Informujemy, że od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy Kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w okresach:
1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego oraz szczegóły dotyczące zasad składania wniosków będą dostępne w dniu 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej i w Placówkach Banku.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów