Zarządzaj własną kartą KARTOSFERA.PL - NOWE MOŻLIWOŚĆI

 

 

 
Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.
Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub na portalu kartosfera, obecnie limit ten jest wyzerowany!

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:
- aktywować posiadaną kartę
- zastrzec posiadaną kartę
- zmieniać kod PIN posiadanej karty
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty),
- wyłaczyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),
- zmienić limity transakcyjne posiadanej karty ,
- zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.

 

Możliwość zmiany limitów transakcyjnych dostępna jest dla kart:

- MasterCard PayPass dla osób fizycznych
- VISA CLASSIC DEBETOWA dla osób fizycznych
- VISA PayWave dla osób fizycznych


W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
- wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
- podać numer PESEL
- wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
- ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

link do strony portalu na której znajduje się również podręcznik użytkownika:  www.kartosfera.pl


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów