Stawki referencyjne

Stawki podstawowych stóp procentowych stosowanych przy ustalaniu oprocentowania dla kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Łańcucie:


Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych.

Stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WOBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie

https://gpwbenchmark.pl/


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów