Ubezpieczenia


Ubezpieczenie daje spokój

Ubezpieczenie, opracowane we współpracy z Concordia Ubezpieczenia, umożliwia kredytobiorcy lub jego bliskim spłatę zaciągniętego kredytu gotówkowego w razie utraty przez kredytobiorcę życia, zdrowia lub zdolności do pracy zarobkowej. Kwota odszkodowania dopasowana do zadłużenia kredytobiorcy w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego

Korzyści:
- zabezpieczenie finansowe w trudnych sytuacjach losowych dla ciebie i twoich najbliższych
- komfort i poczucie pewności, że zobowiązanie finansowe wobec banku zostanie spłacone, nawet gdy zabraknie jedynego żywiciela rodziny
- gotówkę na pokrycie wydatków związanych z leczeniem
- pieniądze w sytuacji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
- konkurencyjną ofertę
- warunki ubezpieczenia wynegocjowane przez bank
- tylko dla swoich klientów
- uproszczoną formę przystąpienia do ubezpieczenia
- możliwość przystąpienia wszystkich współkredytobiorców

Możliwość wyboru dwóch wariantów ochrony:
- Wariant I - ubezpieczenie na wypadek śmierci
- Wariant II - ubezpieczenie na wypadek śmierci trwała i całkowita niezdolność do pracy i utrata pracy

 

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 2015-2018

strony internetowe rzeszów